ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
Ἱστοσελίδα > Νέα τῆς Ἱστοσελίδος

Νέα τῆς Ἱστοσελίδος

• Ἀρχεῖα προηγουμένων ἐτῶν: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

* * *

Ὁμολογία Πίστεως

* * *

Στὴν Πύλη τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

* * *

Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Σωτηρίου Ἔτους 2017
κατὰ τὸ Πάτριον Ἡμερολόγιον

* * *

Εἰκονολογικὸν Συναξάριον

* * *

Φάκελος

γιὰ τὴν λεγομένην «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον» τῶν Οἰκουμενιστῶν

* * *

Ἀνακοινώσεις:

Δραστηριότητες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
(Περίοδος ΙΑ´: 2017-2018)

Ἑβδομαδιαῖο Πρόγραμμα

Αἴτησις ἐγγραφῆς

Συνάξεις Γονέων - Γιὰ Mία Oἰκογένεια Mὲ Ὅραμα

Πρόσκλησις

Ἐτήσιο Πρόγραμμα 2017-2018

Ἀγρυπνίες Ἑορτῶν

Ὀκτώβριος 2017

«Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυλῆς»

Ἐτήσιο Κτητορικὸ Μνημόσυνο
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Σάββατο, 21η Ὀκτωβρίου 2017 πολ. ἡμ.

Ἀκύρωσι Ἀγρυπνίας Μετανοίας
τὴν Παρασκευὴ πρὸς Σάββατο, 20ὴ-21η Ὀκτωβρίου 2017 πολ. ἡμ.

Εὐχαριστήρια 2017
«Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις»

Κυριακή, 22α Ὀκτωβρίου 2017 πολ. ἡμ.
Χάρτης προσανατολισμοῦ-προσβάσεως

Ἀγρυπνία Δοξολογίας - Εὐχαριστίας
Σύναξις Παναγίας Ἐλευθερώτριας
Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῶν Νικητηρίων

Παρασκευὴ πρὸς Σάββατο, 27-28η Ὀκτωβρίου 2017 πολ. ἡμ.

Πρόσκληση στὴν Διάλεξη μὲ Θέμα:
«Βία κατὰ τῶν Γυναικῶν - Ἕνα ἀθέατο Ἔγκλημα»

Κυριακή, 29η Ὀκτωβρίου 2017 πολ. ἡμ.

8η Πανελλήνια Συνάντησις Νέων - «ΝΕ.Ο.Σ.»
Σάββατο, 4η Νοεμβρίου 2017 πολ. ἡμ.

Τὰ Κατηχητικά μας

Σᾶς περιμένουμε στὶς Νεανικὲς Συντροφιές μας!

Ἵδρυσις Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων

Αἱμοδοσία - Τράπεζα Αἵματος

Ἔκκλησις γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι τοῦ Ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

Ἔκκλησις Θερμοτάτη γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τῶν Κληρικῶν μας καὶ τῆς Κοινωνικῆς Διακονίας μας

Ἀγρυπνίες Μετανοίας

* * *

 19.10.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «῾Η Φωνὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας», τεῦχος 998 (pdf, 288 KB)

 17.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Κοινωνικά: Πρὶν γίνεις Δάσκαλος, πρέπει νὰ ξέρεις... (pdf, 237 ΚB)

 15.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Ἀγάπη πρὸς τὴν Θεοτόκο (pdf, 474 KB)

 14.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ μάχη στὸν χῶρο τῆς Παιδείας: «ἡ μάχη τῶν μαχῶν» (pdf, 351 ΚB)

 12.10.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τῆς ᾈσματικῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἐν Ὁσίοις Πατρὸς ἡμῶν ῾Ιερωνύμου τοῦ Νέου, τοῦ Καππαδόκου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διαλάμψαντος (1883 -1966) (pdf, 388 KB)

 11.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιβλία>Διάφορα: ᾈσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ ἐν ῾Οσίοις Πατρὸς ἡμῶν ῾Ιερωνύμου τοῦ Νέου τοῦ Καππαδόκου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διαλάμψαντος (1883-1966) (pdf, 3.5 MB)

 10.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυλῆς» Ἐγκαίνια-Ἔναρξις (pdf, 514 KB)

 09.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Σύλληψιν τοῦ Τιμίου Προδρόμου 2017 «Ὁ Τίμιος Πρόδρομος ὁδηγὸς στὴν ταπείνωσι» (ἀρχεῖο ἤχου, 23′ 34″, 21.7 MB)

 08.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πότε εἶναι εὐάρεστη στὸν Θεὸ ἡ προσευχή μας (pdf, 327 KB)

 07.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: «Ἀπαιδία» καὶ «Ἀπαιδεία» ἢ περὶ τοῦ πῶς ὁδηγεῖται τὸ Ἔθνος μας σὲ ἀφανισμὸ (pdf, 372 ΚB)

 06.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: «Πρέπει νὰ προσέχουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι “ναζὶ στὴν καρδιὰ”» (pdf, 220 KB)

 05.10.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Τὸ παραμύθι σου ἄνοιξε... (pdf, 506 KB)

 01.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Περὶ Προσευχῆς (pdf, 412 KB)

 30.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Εὐχὲς καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει Σχολικῶν καὶ Κατηχητικῶν Μαθημάτων (pdf, 454 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἕλληνες Ἐθνικοὶ Εὐεργέτες (pdf, 1.4 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ πολιτισμὸς τῆς βαρβαρότητας ἢ περὶ τῆς δολοφονίας τῶν ἐμβρύων καὶ τῆς κακοποίησης τῶν ζώων (pdf, 366 ΚB)

 29.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 499 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 631 ΚB)

 28.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας Γιάτρισσας (pdf, 701 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Αγάπη - ῾Η χαραμάδα τῆς αἰωνιότητας (pdf, 363 KB)

 27.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ὁ Βλαστὸς τῆς Θεομήτορος διαλύει τὴν κατάραν καὶ καταργεῖ τὸν θάνατον (pdf, 683 KB)

 26.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 716 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Σεπτέμβριος: Ἡ Γ´ Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (pdf, 2.6 ΜB)

 25.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχητικὴ Κραυγὴ γιὰ τὴν Μυανμάρ!... (pdf, 615 ΚB)

 24.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Τὸ παμμακάριστον Ξύλο τοῦ Σταυροῦ καὶ ὁ Μέγας Ἁλιεὺς Σωτήρας μας Χριστὸς (pdf, 635 KB)

 23.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Μία φράση «Βίβλος» ἢ περὶ τοῦ ποιὸς εἶναι πραγματικὰ μορφωμένος (pdf, 333 ΚB)

 22.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὸ Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου «Ἡ Παναγία μας Γερόντισσα τοῦ μεγάλου Κοινοβίου τῆς Ἐκκλησίας» (ἀρχεῖο ἤχου, 36′ 12″, 33.3 MB)

 21.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Πῶς «μεγαλύνεται» ἡ «θεομεγάλυντος» Μήτηρ τοῦ Θεοῦ (pdf, 547 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Η κρυψώνα τοῦ Θεοῦ (pdf, 400 KB)

 18.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Πνευματικές: Κυριακὴ ΙΑ´ Λουκᾶ 2006 «Αὐτοκριτικὴ καὶ καλὴ Προαίρεση» (ἀρχεῖο ἤχου, 44′ 53″, 41.3 MB)

 17.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Ὀρθόδοξες Μοναχικὲς Ἐμπειρίες: Ἡ φιλομόναχος Παναγία Δέσποινα (pdf, 500 KB)

 16.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Σωτηρία καὶ Κοινωνία (pdf, 347 ΚB)

 15.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχητικὴ Κραυγὴ γιὰ τὴν Ὑεμένη!... (pdf, 477 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Τὰ 58 φῦλα (pdf, 404 KB)

 14.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: «Τὰ Ἔσχατα ὡς Συνεχὲς Παρὸν» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 804 ΚΒ)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Κατὰ Λατίνων (Α') - Κυρίλλου Λουκάρεως (pdf, 522 KB)

 12.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας>Χρονικά: Προσκυνηματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Γεωργίας (pdf, 1.4 ΜB)

 11.09.2017- Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Ἀποτομὴν τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου 2016 «Χριστῷ συνεσταύρωμαι» (ἀρχεῖο ἤχου, 38′ 21″, 35.3 MB)

 10.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Αὔγουστος: Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζιλάντωφ Καζὰν (pdf, 470 KB)

 09.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (στ´) (pdf, 440 ΚB)

 07.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ Νέος Ὁμολογητὴς - «Ἄστοχες κατευθύνσεις» Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσοστόμου (pdf, 358 KB)

 05.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐκκλησιολογικὰ>Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις: Ὀρθοδοξία καὶ Ἰσλὰμ (pdf, 384 KB)

 03.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Παρθένε Ἄχραντε, εἴθε νὰ σώζης τὸν Λαόν Σου!... (pdf, 769 KB)

 02.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (ε´) (pdf, 435 ΚB)

 31.08.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», τεῦχος 5ον (pdf, 303 KB)

 28.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ἡ Θεοτόκος εἶναι Οἶκος Θεοῦ πλήρης θείας δόξης (pdf, 625 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 2012 «Εὐσπλαγχνίας ἡ ἄβυσσος» (ἀρχεῖο ἤχου, 28′ 17″, 26 MB)

 27.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ἅπαντες ᾄσωμεν τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσωμεν... (pdf, 966 KB)

 26.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Ἡ Ποιμαντικὴ Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια στὴν Νότιο Γερμανία καὶ τὴν Αὐστρία (pdf, 408 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (δ´) (pdf, 548 ΚB)

 24.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας (pdf, 503 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «῾Η Φωνὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας», τεῦχος 998 (pdf, 418 KB)

 23.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Ἡ Κοίμησις τοῦ ἀειμνήστου π. Χριστιανοῦ Ντουσὲ (pdf, 651 ΚB)

 20.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Εὐγενὴς χειρονομία εὐγνωμοσύνης ἀπὸ τὸν Ἀξιότιμο Δήμαρχο Φυλῆς πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας (pdf, 916 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ παντοκρατορικὸς καὶ πρηστήριος πόθος τοῦ μυριοποθήτου Χριστοῦ μας καὶ οἱ δύο Παρουσίες Του (pdf, 536 KB)

 19.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ἡ Θεία Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος (pdf, 698 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (γ´) (pdf, 525 ΚB)

 18.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐκκλησιολογικὰ>Φάκελος γιὰ τὴν λεγομένην «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον» τῶν Οἰκουμενιστῶν: Ὀρθόδοξη Διάκριση σὲ καιρὸ Οἰκουμενικῆς συγχύσεως Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος (pdf, 436 ΚB)

 17.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (pdf, 552 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς (pdf, 372 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Oἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία», τεῦχος 10ον (pdf, 384 KB)

 16.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς (pdf, 842 ΚB)

 14.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 2017 «Μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» (ἀρχεῖο ἤχου, 27′ 05″, 24.9 MB)

 13.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: «Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου (pdf, 780 ΚΒ)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Γιατὶ ἀνάβουμε τὸ καντήλι; (pdf, 510 KB)

 12.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (β´) (pdf, 506 ΚB)

 10.08.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 10ον (pdf, 245 KB)

 09.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Βιοηθική: Εὐθανασία: Λύση γιὰ τὸ «Ἀσημένιο Τσουνάμι»; (pdf, 353 KB)

 08.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 10 • Μάρτιος - Μάϊος 2017 • (pdf, 7.7 MB)

 06.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ θαυμαστὸς Βίος τῶν πρώτων Χριστιανῶν (pdf, 562 KB)

 05.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (α´) (pdf, 617 ΚB)

 03.08.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Ασκητὲς μὲσα στὸν κόσμο (pdf, 436 KB)

 01.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐκκλησιολογικὰ>Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις: Οἰκουμενισμός: ἡ νέα μεγάλη, ὕπουλη καὶ ἐπικίνδυνη αἵρεση (pdf, 244 KB)

 31.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πέντε Ὁμολογητῶν (pdf, 270 ΚB)

 30.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἑορτὲς καὶ Ἀγρυπνίες Ἁγίου Ἰωάννου Σαγγάης καὶ Θεοτόκου Ὁδηγητρίας (pdf, 369 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: ῾Η Γνησιότητα τῆς ᾿Αγάπης μας πρὸς τὸν Θεὸ (pdf, 6775 KB)

 29.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας (pdf, 623 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 734 ΚB)

      - Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 741 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: ῾Η ῾Αγιότητα μέσα στὸν κόσμο (pdf, 377 ΚB)

 27.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Σερίφου (pdf, 415 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Tὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης (pdf, 577 KB)

 26.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν 2007 - Μέρος B´«Περὶ καλῆς προαιρέσεως» (ἀρχεῖο ἤχου, 39′ 41″, 36.5 MB)

 25.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰούλιος: ῾Η ῾Οσία Σάρρα, ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Αἰγύπτου ἀσκήσασα (pdf, 329 KB)

 23.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ Μοναχὸς «Χαῖρε Μαρία» (pdf, 395 KB)

 22.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὑπεύθυνοι Χριστιανοὶ Πολῖτες; (pdf, 425 ΚB)

 21.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ εὐθύνη καὶ ἡ ἐπαγρύπνησις τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ Χριστὸς ποὺ ἔρχεται καὶ ὁ Χριστὸς ποὺ ἦρθε (pdf, 370 KB)

 20.07.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Η χαμένη ἀθωότητα (pdf, 556 KB)

 19.07.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: Τεῦχος 10, Ἰούνιος 2017 (pdf, 5.4 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Συνεστίασις Θεατρικοῦ Τμήματος (pdf, 417 ΚB)

 18.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν 2007 - Μέρος Α´«Ἂς καταφεύγουμε στὴν Παναγία μας μὲ λαχτάρα καὶ ἀγάπη» (ἀρχεῖο ἤχου, 41′ 41″, 38.3 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Συντονιστικὴ Σύναξις Β’ (pdf, 408 KB)

 17.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Βιοηθική: Ἐκτρώσεις καὶ Ὁλοκληρωτισμὸς (pdf, 668 KB)

 16.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: 20 ἁπλοὶ τρόποι πρακτικῆς ταπείνωσης (pdf, 404 KB)

 15.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ Γενοκτονία τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Γραμματείας - Β΄ (pdf, 366 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις:

      - Ἀπολογισμὸς τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» (Περίοδος Ἰούλιος 2016 - Μάϊος 2017) (pdf, 215 ΚB)

      - Ἀπολογισμὸς Συλλόγου Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος καὶ Θεατρικοῦ Τμήματος (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 315 ΚB)

      - Θεατρικό: «Τρελλοὶ τῆς ἐποχῆς» (pdf, 439 ΚB)

 14.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἰωάννης Καποδίστριας: 190 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογή του (pdf, 276 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις:

      - Ἀπολογισμὸς Μαθημάτων ἀπὸ τὴν Πολιτιστικὴ Παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης, τὴν Χορωδία «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» καὶ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας - Δημιουργικῆς Γραφῆς (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 386 ΚB)

      - Ἀπολογισμὸς Κατηχητικῶν (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 335 ΚB)

 13.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἀφιερώματα>2005: Ὁ Φώτης Κόντογλου καὶ ἡ Εὐρώπη (pdf, 469 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Η ᾿Αστρολογία στὸ φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας (pdf, 676 KB)

 12.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Ἐορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 2008 «Ἀδιαλείπτως προσεύχεστε» (ἀρχεῖο ἤχου, 21′ 38″, 19.9 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Ἁπλῆ Κατήχησις»: Ἡ Ἱερὰ Σύναξις τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων (pdf, 2.6 MB)

 11.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις:

- Ἀπολογισμὸς «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 297 ΚB)

- Ἀπολογισμὸς Τμήματος Αἱμοδοσίας (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 241 ΚB)

 10.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Θ’: «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιὰ» (High Quality video, 119′ 57″, 1.1 GB)

 09.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὸν Συνοδικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (pdf, 298 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Περὶ Μετανοίας καὶ Καθαρότης Καρδίας (pdf, 380 KB)

 08.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Περιοδικὰ>«Ἅγιος Κυπριανός»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Περιοδικὸ Ἅγιος Κυπριανὸς Ἀριθμὸς 376: Χειμώνας-Ἄνοιξις 2017 (pdf, 4.6 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ Γενοκτονία τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Γραμματείας - Α΄ (pdf, 359 ΚB)

 06.07.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Κολλυβάδες (pdf, 635 KB)

 04.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου (pdf, 373 ΚB)

 03.07.2017 Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Αʹ Πατριάρχου Κων/πόλεως, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰούνιος: ̔Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ (pdf, 523 KB)

 02.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου «Θεμέλιον τῆς καθ᾿ ἡμᾶς φιλοσοφίας ἡ ταπείνωσις ἐστὶ» (ἀρχεῖο ἤχου, 23′ 16″, 21.4 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Περὶ τῆς Θείας Προστασίας (pdf, 269 KB)

 01.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἔχουμε παραδοθεῖ! Πνευματικὰ καὶ Πολιτικὰ (pdf, 440 ΚB)

 30.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου (pdf, 472 ΚB)

 29.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Κυριακή, πᾶμε ἐκκλησία; (pdf, 295 ΚB)

 28.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν 10η Ἰουνίου «Ἂς ἐντείνουμε τὴν μετάνοια καὶ τὴν προσευχή μας» (ἀρχεῖο ἤχου, 14′ 50″, 13.6 MB)

 27.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας>Χρονικά: Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης (pdf, 1 MB)

 26.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Τρίτη Αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς (pdf, 609 KB)

 25.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου «Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἐμμανουὴλ καὶ ἡ εὐλογημένη Γεωργία» (ἀρχεῖο ἤχου, 21′ 06″, 19.4 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πόσο πολὺ εὐχαριστεῖ τὴν Παναγία μας ἡ Ἀδελφικὴ Ἀγάπη (pdf, 336 KB)

 24.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Γιατί δὲν χρησιμοποιοῦμε ἑλληνικὲς λέξεις; (pdf, 502 ΚB)

 23.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Θ’: «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιὰ» (pdf, 603 KB)

 22.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἐκδόσεις στὰ Σουηδικὰ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας (β’) (pdf, 1.4 MB)

 20.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ> Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ Β´ Ματθαίου «Χριστιανικὸ ἦθος καὶ λιτότητα» (ἀρχεῖο ἤχου, 20′ 40″, 19 MB)

 18.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Τὸ Μαστίγιο τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ (pdf, 461 KB)

 17.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ταπείνωσις καὶ Ἐλευθερία (pdf, 402 ΚB)

 15.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἐκδόσεις στὰ Σουηδικὰ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας (α’) (pdf, 648 ΚB)

 13.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν (pdf, 599 ΚB)

 12.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων... (pdf, 916 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Στιγμιότυπα τῶν ποικίλων Δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Θ’ Περίοδος (2015-2016) (High Quality video, 30′ 23″, 397 ΜB)

 11.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ Ἀρχιστράτηγός μας Ἰησοῦς Χριστός: ὁ Σταυρὸς –τὸ Μπαϊράκι Του, οἱ Στρατιῶτές Του –οἱ Ἅγιοι Πάντες (pdf, 2.2 ΜB)

 10.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἀντίσταση στὸν παραλογισμὸ τοῦ «φύλου χωρὶς ταυτότητα»! (pdf, 416 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἀνατροπή-Προσωπικὲς Ἀλλαγὲς (pdf, 425 ΚB)

 09.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ ἰδεολογία τῶν φύλων βλάπτει τὰ παιδιὰ (pdf, 321 KB)

 08.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος (pdf, 321 KB)

 07.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς Ι’ Περιόδου (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (pdf, 949 ΚB)

- Ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος - ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἀγάπη Προσλαλιὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ (pdf, 215 ΚB)

- Πρόγραμμα (pdf, 691 ΚB)

- Χαιρετισμὸς Παρουσιάστριας (pdf, 240 ΚB)

 06.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ (pdf, 394 KB)

 05.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ Χριστομονισμὸς τῶν Δυτικῶν (pdf, 472 KB)

 04.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὕμνος πάγκαλος στὴν Θεοτόκο (pdf, 1 MB)

 03.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ Ἅγιο Βάπτισμά μας (pdf, 489 ΚB)

 02.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Η’: «Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” τῶν παιδιῶν μας» (High Quality video, 113′ 36″, 1.7 GB)

 01.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Δ’) (pdf, 833 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 9ον (pdf, 196 ΚB)

 30.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Πασχαλινὴ Συνεστίασις στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος» (High Quality video, 19′ 19″, 251 ΜB)

 28.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων - Ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς διδάσκει Ὀρθόδοξη Χριστολογία (pdf, 1.2 MB)

 27.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως (pdf, 503 ΚB)

 25.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ ἔνδοξος Ἀνάληψις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν (pdf, 789 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Wolfram - Ἕνα ἀγόρι πάει στὸν πόλεμο (pdf, 344 ΚB)

 24.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου «Ὁ Κύριός μας, ὁ Θεραπευτὴς καὶ μεγάλος Εὐγενὴς» (ἀρχεῖο ἤχου, 15′ 20″, 24.5 MB)

- Ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Διάφορα: Τὸ ῞Αγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου (pdf, 159 KB)

 23.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Δέκα Ἐπιστήμονες καταδικάζουν τὶς Θεωρίες Ταυτότητας Φύλου καὶ τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα... (pdf, 523 KB)

 21.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἀνάστασις-Φῶς-Ἀγαλλίασις - Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Θεοτόκος (pdf, 748 ΚB)

 20.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ Πάσχα: ἡ Ἑορτὴ τοῦ Βαπτίσματός μας (pdf, 409 ΚB)

 19.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Σεβάσματα τῆς Κορινθίας (pdf, 812 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Γ’) (pdf, 885 KB)

 18.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας>Χρονικά: Ἐαρινὴ Ἐπίσκεψις στὴν Γεωργία (pdf, 369 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἡ τηλεόραση καὶ τὰ παιδιά μας (pdf, 363 ΚB)

 17.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Η’: «Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” τῶν παιδιῶν μας» (pdf, 472 KB)

 15.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 9 • Δεκέμβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017 • (pdf, 7.2 MB)

 14.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Καινὸν Πάσχα - Καινὴ Πόσις (pdf, 880 ΚB)

 13.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ἐμπιστευθῆ τὴν σωτηρίαν τῶν ἄλλων, τῶν Ἀδελφῶν μας (pdf, 419 ΚB)

 12.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Β’) (pdf, 646 KB)

 11.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: La gloire des Grecs - Ἡ δόξα τῶν Ἑλλήνων (pdf, 621 ΚB)

 09.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία (pdf, 777 KB)

 07.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Τώρα ὅλη ἡ Δημιουργία εἶναι Φωτεινόμορφη (pdf, 810 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα:

      - Ἀνακοίνωσις - Ἐνημέρωσις πρὸς τὸ εὐσεβὲς Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας (pdf, 559 KB)

      - Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Αίδεσιμ. π. Σπυρίδωνα Τανοὺς (pdf, 530 KB)

 06.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Χαρὰ καὶ Ἐλευθερία (pdf, 401 ΚB)

 05.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Α’) (pdf, 882 KB)

 04.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἕνα παιδὶ γιὰ τὴν αἰωνιότητα (pdf, 362 ΚB)

 02.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Πασχαλινὴ Συνεστίασις στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος» (pdf, 1.1 ΜB)

 01.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Ζ’: «Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα...» (High Quality video, 111′ 13″, 1 GB)

 30.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἀνάστασις καὶ Ἐλεημοσύνη (pdf, 713 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Κοινωνικά: Damien de Veuster (Δαμιανὸς Ντὲ Βουστὲρ) - Ὁ Βέλγος ἱεραπόστολος τῶν λεπρῶν (pdf, 1 ΜB)

 29.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Οἱ Δυτικὲς Κοινωνίες τῶν Γερόντων καὶ ὁ Ἰσλαμικὸς Ἐποικισμὸς τῆς Εὐρώπης (pdf, 372 ΚB)

 27.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία ἔμεινε ἀδούλωτη ἀπὸ τὸν γερμανὸ κατακτητὴ μὲ αὐτοθυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη (pdf, 501 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ καλλιτέχνης τοῦ Θεοῦ (pdf, 254 ΚB)

 26.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις 25ης Μαρτίου 2017:

- Μέρος Α' (High Quality video, 66′ 34″, 366 MB)

- Μέρος Β' (High Quality video, 67′ 18″, 419 MB)

 24.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας μας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς (pdf, 311 ΚB)

 23.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Ἅγιον Πάσχα στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο (High Quality video, 40′ 37″, 400 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: «...Δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, Σοῦ μετασχεῖν...» (pdf, 409 ΚB)

- Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κων/πόλεως, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἀπρίλιος: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (pdf, 146 KB)

 22.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀνάπτυξη» τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Δόγματος (pdf, 315 ΚB)

 20.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἀλήθεια, ποιός εἶμαι; (pdf, 372 ΚB)

 19.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας περὶ τῶν «Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» (pdf, 371 ΚB)

 16.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πάσχα στὸ Στρατόπεδο (pdf, 493 ΚB)

 15.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017 (pdf, 1.7 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν»... «Καὶ Ζωὴ πολιτεύεται»!... (pdf, 624 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσεως εὐχὲς γιὰ ἀνάσταση... ἀπὸ τὸν ἅδη τῆς καταθλίψεως... (pdf, 482 ΚB)

 13.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις:

- Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 8ον (pdf, 210 ΚB)

- Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία», τεῦχος 9ον (pdf, 383 ΚB)

 12.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι: Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Πάσχα (pdf, 381 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν 191η Ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου (pdf, 429 ΚB)

 11.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Z’: «Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα...» (pdf, 699 KB)

 08.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Κυοφόρησαν τὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821 (pdf, 995 KB)

 07.04.2017 Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: ῾Η Κυρία καὶ Δέσποινα ἡμῶν Θεοτόκος ὡς Διδάσκαλος τῆς ᾿Ασκήσεως καὶ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς (pdf, 139 KB)

 06.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ (1745-1821) (pdf, 389 ΚB)

 05.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (pdf, 623 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 497 ΚB)

- Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 741 ΚB)

 04.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Ὁ νεο-Δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ (Μέρος Β’) (pdf, 573 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ἐτίμησαν τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας (pdf, 446 ΚB)

 03.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες >Λειτουργική: Τάξις Ἀγρυπνίας ἐν τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ (ἐκτὸς Κυριακῆς) (pdf, 249 ΚB)

- Βλ. ἐδῶ σὲ μορφὴ φυλλαδίου (pdf, 318 ΚB)

 02.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Νὰ ἀποφεύγουμε ὅ,τι ἐμποδίζει τὴν προσευχὴ στὴν καρδιὰ (pdf, 387 ΚB)

 01.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ φθορὰ τῆς Γλώσσης καὶ ἡ φθορὰ τῆς Ἑλλάδος (pdf, 275 ΚB)

 31.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Χρέος καὶ Μνήμη - Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 (pdf, 700 ΚB)

- Ἐπιλεγόμενα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας (pdf, 198 ΚB)

 30.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: 1821 μύθος ἢ θαῦμα; (pdf, 478 ΚB)

 28.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις ΣΤ’: «Πῶς μεγαλώνουμε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ» (High Quality video, 93′ 44″, 1 GB)

 27.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν, 2010

- Μέρος Α´ (ἀρχεῖο ἤχου, 53′ 12″, 73 MB)

- Μέρος Β´ (ἀρχεῖο ἤχου, 53′ 07″, 72.9 MB)

- Μέρος Γ´ (ἀρχεῖο ἤχου, 47′ 248″, 65.1 MB)

 26.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ στάση μας πρὸς τὸν πνευματικὸ Πατέρα (pdf, 421 ΚB)

- Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς Δ´ Νηστειῶν, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (δ): Τὸ πραγματικὸ μήνυμα καὶ τὸ δῶρο (pdf, 88 KB)

 25.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις ΣΤ’: «Πῶς μεγαλώνουμε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ» (pdf, 472 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ Παρακμὴ τῆς Δύσεως (pdf, 319 ΚB)

 22.03.2017 Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ> Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος: Περὶ Φιλαυτίας-Ἐγωκεντρισμοῦ καὶ Ἐλευθερίας (pdf, 752 ΚB)

 21.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Ὁ νεο-Δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ (Μέρος Α’) (pdf, 420 ΚB)

 20.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Ἐκκλησιολογικά: Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2017: «Ὀρθόδοξη πίστη ἢ κατασκευασμένη πίστη;» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου (pdf, 498 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία, Προσκύνημα ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας καὶ Πανήγυρις στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή της στὴν Σουηδία (pdf, 985 ΚB)

 19.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ τήρησις τῶν Ἀγρυπνιῶν, τῶν Προσευχῶν καὶ τῶν κοινῶν Ψαλμωδιῶν (pdf, 491 ΚB)

- Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (γ): ῞Ενας Τρόπος Ζωῆς (pdf, 111 KB)

 18.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Καὶ πάλιν... Πολιτικὴ καὶ Πολιτισμὸς (pdf, 337 ΚB)

 16.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Δὲν εἴπαμε ἀντίο (pdf, 341 ΚB)

 15.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχή! Ἡ Ἀσία καὶ ἡ Ἀφρικὴ «φλέγεται»! (pdf, 1.2 ΜB)

 14.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν, 2010

- Μέρος Α´ (ἀρχεῖο ἤχου, 57′ 02″, 78.3 MB)

- Μέρος Β´ (ἀρχεῖο ἤχου, 54′ 12″, 74.4 MB)

- Μέρος Γ´ (ἀρχεῖο ἤχου, 32′ 42″, 44.9 MB)

 12.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος Γ’) (pdf, 546 ΚB)

- Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (β): Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ (pdf, 115 KB)

 11.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: ...Καὶ πάλι περὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Πολιτικῆς (pdf, 317 ΚB)

 10.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» (pdf, 359 ΚB)

- «Δήλωσις Ἀπαλλαγῆς» (pdf, 161 ΚΒ)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Γκάρο Παϊλάν: Μιλώντας γιὰ τὴν Γενοκτονία στὴν Τουρκικὴ Βουλή! (pdf, 194 ΚΒ)

 09.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Γ’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 1.4 ΜB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ μύχιος θάνατος (pdf, 297 ΚB)

 07.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: Τεῦχος 9, Ἰανουάριος 2017 (pdf, 3.6 MB)

 06.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: «Ἔτι καὶ ἔτι, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν!...» γιὰ τὴν Νιγηρία (pdf, 979 KB)

 05.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος B’) (pdf, 471 ΚB)

- Σχόλιο ἐπάνω στὶς νέες τάσεις καὶ τοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα τοῦ Φιλίππου Μαρκόπουλου (Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωσις, 14/27.11.2016) (pdf, 325 ΚB)

 04.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα» μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» (pdf, 276 ΚB)

 03.03.2017 Οἰκο-Συστημικὲς τεχνικὲς στὴν προσέγγιση τῶν ἐφήβων τοῦ Λεωνίδα Κολλέτη (Συνάξεις Γονέων - Διάλεξις Ε’) (pdf, 384 ΚΒ)

 02.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: 17η Φεβρουαρίου 1914 (pdf, 384 ΚΒ)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: «Τὸ ἰατρεῖο τοῦ κόσμου καὶ τὸ θεραπευτήριο τῆς Οἰκουμένης» - Ἀββάκυρος (pdf, 489 ΚB)

 28.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 747 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 459 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Φεβρουάριος: ῾Ο ῞Αγιος Μεσρώπιος ὁ Μεταφραστὴς καὶ Ἱεραπόστολος (pdf, 638 ΚB)

 27.02.2017 Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα

 26.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς Ζωῆς μου...» (pdf, 930 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος Α’) (pdf, 509 ΚB)

 25.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Β’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 693 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Ε’: «Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους» (High Quality video, 97′ 48″, 1 GB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἀδιάκριτη Ἀλληλεγγύη πρὸς τὰ θύματα τῆς Ἱστορίας (pdf, 420 ΚB)

 24.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (pdf, 313 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Ε’) (pdf, 1.3 ΜΒ)

 23.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τεῦχος 4ον (pdf, 294 ΚB)

 22.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: «Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα εὐσπλαγχνίας» Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου 2017 (ἀρχεῖο ἤχου, 33′ 29″, 30.8 MB)

 21.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 8 • Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2016 • (pdf, 6.6 MB)

 20.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις E’: «Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους» (pdf, 538 KB)

 18.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ εὐθύνη μας γιὰ τοὺς «ἐλαχίστους» Ἀδελφούς μας (pdf, 334 ΚB)

 17.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Δ’) (pdf, 833 ΚΒ)

 16.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Τὰ Ἡμερολόγια τοῦ ἔτους 2017 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (pdf, 451 ΚB)

 15.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Α’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 646 ΚB)

- Τὰ Καρναβάλια: Καθαρὴ ἀναβίωση τῆς εἰδωλολατρίας! (pdf, 1.4 MB)

 14.02.2017 Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες Περπέτουα, Σάτυρος, Σατορνῖλος, Ρεουκᾶτος καὶ Φηλικιτάτη (pdf, 223 KB)

 13.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Ἁπλῆ Κατήχησις»: Λέμε ὄχι στὴ «γιορτὴ τοῦ… ἁγίου Βαλεντίνου»! (pdf, 1.1 MB)

 12.02.2017 Εὐγνωμοσύνη (᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ῾Αγίων Τριῶν ῾Ιεραρχῶν) (pdf, 116 KB)

 11.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Γαλλικὸ «μανιφέστο» ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (pdf, 300 ΚB)

 10.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Γ’) (pdf, 1.2 ΜB)

 08.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας>Χρονικά: Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν χειμερινὴ νύμφη τοῦ Βορρᾶ (pdf, 598 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς (pdf, 540 ΚB)

 07.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: Ὁ ῞Αγιος ᾿Εφίσιος τῆς ᾿Ελίας, Μεγαλομάρτυς καὶ Πολιοῦχος τῆς Νόρα (Κάλιαρι Σαρδινίας) (pdf, 608 ΚB)

 06.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία: Ε΄. Οἱ Μορμόνοι (pdf, 243 KB)

 05.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Ὑπακοὴ καὶ Ταπεινοφροσύνη (pdf, 580 KB)

 04.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πέμπτη Ἐπίσκεψις Ποιμαντικὴ καὶ Προσκυνηματικὴ στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (pdf, 1.3 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «Διαφθορὰ» ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπονομεύη τὴν ὑγιῆ ἀνάκαμψη τῆς Πατρίδος μας (pdf, 316 ΚB)

 03.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ ζητήματος τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν (pdf, 303 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Β’) (pdf, 1.4 ΜB)

 02.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Αλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας (pdf, 523 ΚB)

 01.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία: Δ΄. Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» (pdf, 297 KB)

 29.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: «...ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος, ὑμνεῖν Σε Θεοτόκε...» (pdf, 470 ΚB)

 28.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος (pdf, 537 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Β’ Σύναξις Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (pdf, 293 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ κρίσις τῆς Χριστιανικῆς Οἰκογένειας (pdf, 408 ΚB)

 27.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Α’) (pdf, 842 ΚB)

 26.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Απολογία Χριστιανικὴ - ᾿Ορθόδοξη κριτικὴ στὸν Διαφωτισμὸ (pdf, 444 ΚB)

 24.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: ῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς ᾿Ισίδωρος τοῦ Γιοῦργεφ καὶ οἱ ἑβδομήκοντα δύο Συναθλητὲς Αὐτοῦ (pdf, 627 ΚB)

 23.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Εὐλόγησις Βασιλόπιττας στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος» (pdf, 483ΚB)

 22.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος: Περὶ τῆς Χριστιανικῆς Εὐγενείας, ἤτοι τῆς εὐαγγελικῆς ἠθικῆς τελειότητος (pdf, 374 ΚB)

 21.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Πραγματικὴ Δημοκρατία καὶ Ἐνεργοὶ Πολῖτες (pdf, 303 ΚB)

 20.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Δ’: «Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν» (High Quality video, 105′ 08″, 1.1 GB)

 19.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Θεραπεία ἢ ᾿Απάτη; Ἡ ἐναλλακτικὴ ἰατρικὴ ὑπὸ δοκιμὴ (pdf, 455 ΚB)

 18.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: ῾Ο Νηπιοβαπτισμὸς (pdf, 262 KB)

 17.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: Ὁ Ἅγιος Φουλγέντιος Ἐπίσκοπος Ρουσπῶν (pdf, 500 ΚB)

 15.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανίων (pdf, 314 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πνευματικὴ Περιτομή: ἡ περιτομὴ τῆς καρδιᾶς (pdf, 491 ΚB)

 14.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ Καταλύτης τῆς Ἀνάκαμψης (pdf, 367 ΚB)

 13.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἀνακαινισμένοι ἀπὸ τὴν Σάρκωσι, συνεχίζουμε πρὸς τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Δόξα (pdf, 910 KB)

 12.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Δ’: «Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν» (pdf, 1 ΜB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Γνωρίζοντας τὸν Ἅγιο Ἀχμὲτ (pdf, 367 ΚB)

 11.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Δωδεκαήμερο Ὁδοιπορικὸ (pdf, 1.1 MB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Μεγάλη Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων (pdf, 646 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα (pdf, 861 ΚB)

 10.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα (pdf, 898 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 984 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Γλῶσσα: Λόγος ἄλογος (pdf, 633 KB)

 09.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Δεκέμβριος: Ἕνας Πρωθυπουργὸς καταγράφει τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (pdf, 538 ΚB)

 08.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου (pdf, 681 ΚB)

 07.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ σκοτεινὸς λαβύρινθος τῆς καθυστέρησης... καὶ οἱ δύο προσευχές μας (pdf, 379 ΚB)

 06.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016 (pdf, 1 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἂς «ἀπογραφοῦμε» Σήμερα ὡς «Πολῖτες» τῆς Ταπεινῆς Βηθλεὲμ (pdf, 735 KB)

 05.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ Χριστὸς ἀνάμεσά μας (pdf, 500 ΚB)

 04.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι: Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων (pdf, 502 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ πλήρης διάλυσι τῆς θεόσδοτης Οἰκογενείας ἀπὸ τὴν καλπάζουσα ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα (pdf, 865 KB)

 03.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Δεκέμβριος: ῾Ο ῾Οσιομάρτυς καὶ ῾Ομολογητὴς Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος καὶ πάντες οἱ Καρεῶτες Ὅσιοι Πατέρες ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων τελειωθέντες (pdf, 775 ΚB)

 02.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Internet, Σέκτες καὶ «Νέα Ἐποχὴ» (pdf, 592 ΚB)

 01.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (pdf, 597 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Ἡμερολόγιον 2017: Ἡμερολόγιον Τοίχου 2017 (67 σελίδες, pdf, 2.3 MB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις