ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Σημείωση: Σημαντικοί προόδοι στην ικανότητα της Google για το χειρισμό ξένων γλωσσών και PDF μάς έπεισαν για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ισχυρή μηχανή αναζήτησης. Κατωτέρω, δίδονται μερικές βασικές συμβουλές:

α) Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε γλώσσα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τόνους για τα Ελληνικά.

β) Τοποθετήστε εισαγωγικά μεταξύ ενός συγκεκριμένου συνδυασμού λέξεων (π.χ. «Ορθόδοξος ΄Ενστασις») εάν θέλετε να βρείτε την ακριβή φράση.

γ) Συμβουλευθείτε την Βοήθεια Βασικής Αναζήτησης της Google και τις Συμβουλές για Φιλτράρισμα, ή χρησιμοποιήστε την Σελίδα «Σύνθετη Αναζήτηση», για να βελτιώσετε και να αυξήσετε τις δυνατότητες αναζήτησης.

   
 
Οργάνωσις | Χρονικά | Θεολογία | Εκδόσεις | Ιστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Αναζήτησις